PRIVACYSTATEMENT

Janny Coster
februari 2020

Ik respecteer de privacy van onze gebruikers. Persoonsgegevens verwerk ik alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook wel GDPR: General Data Protection Regulation) en de Telecommunicatiewet.

OVER MIJ

De website https://jannycoster.nlwordt beheerd door Janny Coster.

Janny Coster is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

MIJN GEGEVENS ZIJN:

Janny Coster
Standerdlaan 58
1852RX Heiloo

KvK 73575852

info@jannycoster.nl

WELKE GEGEVENS VERZAMEL IK?

Wanneer jij mijn contactformulier invult, een offerte aanvraagt of andere aanvragen doet voor een van mijn diensten, wordt aan jou gevraagd om gegevens in te vullen. Ik verwerk in dat geval alleen de gegevens die je zelf aan mij verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

  • Voor- en achternaam;
  • E-mailadres;
  • Telefoonnummer;
  • Bedrijfsnaam

MET WELK DOEL GEBRUIK IK DE PERSOONSGEGEVENS?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

  • Op het moment dat je gebruik maakt van één van mijn diensten op het gebied van leefstijlcoaching, voeding of access consciousness heb ik je naame-mailadres en telefoonnummer nodig voor praktische doeleinden zoals het maken van een afspraak of het sturen van een factuur.
  • Wanneer jij mijn contactformulier invult, zijn jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres nodig om contact met jou op te nemen en jou van een reactie te kunnen voorzien.
  • Wanneer je één van mijn tekening wilt kopen en daartoe contact met mij opneemt, heb ik jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres nodig om contact met je op te nemen en je van een reactie te kunnen voorzien.

Door de gegevens aan mij te verstrekken geef je me toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als ik diensten aan je ga leveren. Ik verwerk jouw gegevens dus op grond van artikel 6 lid 1 sub a en sub b Wbp.

MET WIE DEEL IK JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van Mijn Domein.

De servers van Mijn Domein zijn gevestigd in Nederland. Hoe Mijn Domein met jouw gegevens omgaat, kun je hier lezen.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Ik heb passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.

COOKIES

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door mijn website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar mijn website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer: [http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies].

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen of via de cookiemelding op deze website. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

Links

Op mijn website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten Jannycoster.nl. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

BEWAARTERMIJN

Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

De gegevens die ik gebruik om te antwoorden op een bericht dat jij aan mij hebt gestuurd via mijn contactformulier, worden binnen 1 jaar na mijn laatste correspondentie met jou verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor mij verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

RECHTEN

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna ik jouw gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van mijn gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren.  Als je wil weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk, dan kun je een schriftelijk inzage verzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je me schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Ik neem je verzoek binnen 4 weken in behandeling. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan mij e-mailen via info@jannycoster.nl

WIJZIGINGEN

Ik behoud me het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.